Menu
Polityka prywatności
MonitoringCertyfikaty

 

  Biblioteka
Godziny otwarcia biblioteki
poniedziałek 8.15 – 14.15
wtorek 8.15 – 15.00
środa 10.00 – 16.00
czwartek 8.30 – 14.30
piątek 8.15 – 14.15
 
Aktualności

Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.
(Maksym Gorki)
Witam na naszej stronie.
       W roku szkolnym 2019/2020 do biblioteki szkolnej zaprasza p. Jadwiga Podębska (kontakt: biblioteka.162@onet.pl ).
Zachęcam do wypożyczania lektur jak i wielu innych ciekawych książek, encyklopedii i komiksów. W bibliotece można zrelaksować się czytając ulubioną książkę, w cichej i przyjemnej atmosferze odrobić lekcje lub uczestniczyć w ciekawych zajęciach albo po prostu - porozmawiać.
Jeżeli lubicie działać, a nie nudzić się na przerwach – to miejsce jest dla Was.
Macie ciekawe pomysły, chcecie podzielić się z innymi swoim uśmiechem i życzliwością – to miejsce jest dla Was.
Chcecie brać udział w konkursach – to miejsce jest dla Was.
A może macie zdolności plastyczne – zapraszamy – takich talentów poszukujemy.
Biblioteka jest tym szczególnym miejscem, w którym spotykają się dwa światy: rzeczywisty i ten, w którym w danej chwili chcemy się znaleźć. Wystarczy otworzyć książkę…

 
Propozycje lekturowe do nowej podstawy programowej dla klas IV-VI (od roku szkolnego 2012/2013)


Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niż 4 pozycje książkowe w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości:
 • Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród
 • Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa
 • Carlo Collodi, Pinokio
 • Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady
 • Antonina Domańska, Historia żółtej ciżemki
 • Irena Jurgielewiczowa, Ten obcy
 • Stanisław Lem, Bajki robotów
 • Clive Staples Lewis Lew, Czarownica i stara szafa
 • Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce
 • Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy
 • Aleksander Minkowski, Dolina Światła
 • Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni
 • Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
 • Edmund Niziurski – wybrana powieść (np. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa)
 • Joanna Olech, Dynastia Miziołków
 • Joanna Onichimowska – wybrana powieść (np. Duch starej kamienicy, Daleki rejs)
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań z dowolnego tomu)
 • Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
 • Alfred Szklarski – wybrana powieść (np. Tomek w krainie kangurów)
 • Dorota Terakowska, Władca Lewawu
 • Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera
 • John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
 • Juliusz Verne, W 80 dni dookoła świata
 • Moony Witcher, Dziewczynka z szóstego księżyca
 • Wybór mitów greckich, baśni i legend; wybór kolęd; wybór pieśni patriotycznych; wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży; film i widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego; wybrane programy telewizyjne.
 
Wykaz książek dla nauczycieli dostępnych w bibliotece

I Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
   1. „ Każdy uczeń może osiągnąć sukces „ – William Glasser
   2. „Jak osiągać sukcesy w nauce? Uwaga, równowaga i koordynacja” – Sally Goddard Blythe
II Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
   1. „Jak uczyć się efektywnie. Metody i motywacja. Poradnik nauczyciela.” – Edwin A. Locke
   2. „Metody aktywizujące. Jak uczyć uczniów uczenia się” Poradnik nauczyciela – Bożena Kubiczek
III Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
   1. „Porozmawiajmy o problemach.... Scenariusze lekcji wychowawczych – szkoła podstawowa” – Danuta Bula i in.
   2. „Sposoby na trudne zachowania uczniów: utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych.”- Bogdan Jankowski i in.
   3. „Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą” Wskazówki dla nauczyciela. – Paul Dix
IV Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
   1. „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”- Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
   2. „Jak kameleon na szkockiej spódniczce, czyli Jak uczyć „trudnych” młodych, nie wykańczając siebie” – Egide Royer
   3. „Łatwe sposoby na trudne dziecko” – Ronald Mah
V Praca z uczniem młodszym
   1. „Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania” - Joanna Skibska
VI Praca z uczniem zdolnym
   1. „O dzieciach matematycznie uzdolnionych” .Książka dla rodziców i nauczycieli. – red. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
   2. „Odkrywanie talentów” Wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji. – red. Krystyna Barłóg
   3. „Zdolne dziecko: zabawy ze słowami”- (dla maluchów)
   4. „Zdolne dziecko: zabawy z liczbami” - (dla maluchów)
VII Nauczyciel
   1. „Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela” – red. Danuta Wosik-Kawali
   2. „Rewolucja w uczeniu”. Chcesz myśleć sprawniej niż inni? – Gordon Dryden i in.

 
Regulamin biblioteki


Organizacja udostępniania zbiorów
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

 2. •     uczniowie,
  •     nauczyciele,
  •     inni pracownicy szkoły,
  •     rodzice uczniów.

 3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 4. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 6. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczać do domu.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza, bądź uiszczenia wpłaty ustalonej przez Dyrekcję Szkoły.
 8. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 9. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 10. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
Zasady korzystania z wypożyczalni
 1. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek).
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki lub czasopisma na okres miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to z nauczycielem bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu.
 4. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko, nie można przekazywać osobom trzecim.
 5. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana jest według kolejności zgłoszeń).
 7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia.
 8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek jednorazowo.
 9. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego .
 10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego
Zasady korzystania z czytelni
 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni (ewentualnie z dokumentów audiowizualnych).
 2. Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
 3. Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 4. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce; książki (inne dokumenty) oddaje bibliotekarzowi (dyżurnemu uczniowi).
 5. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

 
   Dla rodzica

Projekty

.