Menu
Polityka prywatności
MonitoringCertyfikaty

 

  Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2020
Ferie zimowe 1 lutego – 14 lutego 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia –6 kwietnia 2021
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno –wychowawczych
25 czerwca 2021
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021
Dni wolne ustalone przez Dyrektora:
9, 10 listopada 2020
4, 5 stycznia 2021
4 czerwca 2021


 
   Dla rodzica

Projekty

.