Menu
Polityka prywatności
MonitoringCertyfikaty

 

  Rozwijanie kompetencji obserwacji i analizy zjawisk zachodzących w świecie

      Od 1 września 2018 roku w naszej szkole dzięki wsparciu Fundacji mBanku prowadzony jest projekt „Rozwijanie kompetencji obserwacji i analizy zjawisk zachodzących w świecie.

I ZAJĘCIA DLA KLAS V - GRY MATEMATYCZNE

      Uczniowie klas piątych mają zajęcia z gier matematycznych, w czasie których poznają poprzez zabawę różne zagadnienia (czasami przed ich formalnym wprowadzeniem na lekcji, jak np. obliczanie ułamka liczby czy dodawanie liczb całkowitych). W grach geometrycznych rozwijają wyobraźnię płaską i przestrzenną, szukają podobieństw i symetrii, uczą się patrzeć na figury płaskie w różnym położeniu na płaszczyźnie. Manewrowanie obiektami matematycznymi rozwija również umiejętności manualne w posługiwaniu się, np. przyrządami geometrycznymi.

      Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, potrafią również poznane własności stosować w czasie lekcji matematyki. Po kilkukrotnym rozegraniu danej gry potrafią zastosować odpowiednią strategię, która może przybliżyć ich do wygranej w danej partii. W kolejnych partiach wspólnie ustalają własne zasady gry, w inny sposób posługują się elementami zestawu.


II ZAJĘCIA DLA KLAS VI - EKSPERYMENT

      Na zajęciach interdyscyplinarnych z „ eksperymentu” uczniowie klas szóstych poznają różne metody badawcze stosowane w fizyce i chemii. Ważnym elementem przeprowadzanych zajęć jest także planowanie pracy badawczej tj. doboru odpowiednich przyrządów i metod doświadczalnych, opisu obserwacji, zapisu wyników pomiarów dokonanych podczas obserwacji zjawisk fizycznych i procesów chemicznych, wskazywanie na potrzebę stosowania matematyki do odpowiednich obliczeń oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzanych eksperymentów.
      Uczniowie klas szóstych chętnie uczestniczą w zajęciach, mają silną potrzebę samodzielnego wykonywania doświadczeń. Bardzo uważnie przyglądają się pracy badawczej nauczycieli prowadzących zajęcia, poznają zasadność zastosowania określonych metod i przyrządów pomiarowych, tj. zakres pomiarowy i dokładność przyrządu oraz jednostki miary stosowane przy danym pomiarze. Szczególne zainteresowanie uczniów budzi zastosowanie wyników eksperymentów w praktyce np. zastosowanie prawa Archimedesa, maszyn prostych, zjawiska elektryzowania ciał, przemian materii czy chemii w życiu codziennym.

 
   Dla rodzica

Projekty

.