Menu
Polityka prywatności
MonitoringCertyfikaty

 

  Patron
Krótki rys biograficzny naszego patrona

 

Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005) – publicysta, polityk, pisarz.

Po studiach ekonomicznych pracował, jako asystent na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie II wojny światowej był kurierem i emisariuszem Naczelnego Wodza i Komendanta Głównego Armii Krajowej. W czasie służby w AK poznał swoją późniejszą żonę Jadwigę Wolską o pseudonimie "Greta". Jako kurier Komendanta Głównego AK i łącznik z londyńskim rządem RP odbył pięć wypraw na trasie Warszawa-Londyn.
         Walczył także w powstaniu warszawskim. W lipcu 1944 roku Jan Nowak Jeziorański został przerzucony do Polski. Do Warszawy dotarł tuż przed powstaniem. Przez cały okres walk redagował anglojęzyczny serwis w powstańczym radiu „Błyskawica”. W przeddzień kapitulacji z rozkazu gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego wyruszył do Londynu zabierając ze sobą wiele zdjęć i dokumentów.

Po wojnie przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Nieustająco działał na rzecz swojej ojczyzny. Pracował w Polskiej Sekcji Radia BBC w Londynie. Był dyrektorem Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa. Działał we władzach Kongresu Polonii Amerykańskiej. Był doradcą do spraw Europy Wschodniej w amerykańskim Departamencie Stanu.

Do Polski powrócił w 2002 roku. Został uhonorowany wieloma zaszczytnymi odznaczeniami, tytułami, między innymi: Orderem Virtuti Militari, Orderem Orła Białego, Krzyżem Walecznych, nagrodą PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego, Diamentowym Mikrofonem, tytułem honorowego obywatela Gdańska i Warszawy. Miał doktorat honoris causa kilku uczelni wyższych. Jego imię nosi wiele placówek oświatowych Polsce.
        Od 2004 roku osobie lub instytucji przedstawiającej „myślenie o państwie jako dobru wspólnym” wręczana jest corocznie Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
      Jan Nowak-Jeziorański był autorem książek wspomnieniowych: "Kurier z Warszawy" (1978), "Wojna w eterze" (1986), "Polska z oddali" (1988) oraz zbiorów publicystyki: "Polska droga ku wolności" (1974), "Polska pozostała sobą" (1980), "W poszukiwaniu nadziei" (1993), "Rozmowy o Polsce" (1995).

Jan Nowak-Jeziorański zmarł w Warszawie, jego grób znajduje się na warszawskich Powązkach. Nasza szkoła co roku 9.12. obchodzi Dzień Patrona.Portret Patrona w naszej Szkole
Pierwszy dyrektor Radia Wolna Europa - Jan Nowak-Jeziorański.    1995r. – z Władysławem Bartoszewskim.Jedna z głośnych książek naszego patrona.Grób Jana Nowaka-Jeziorańskiego znajduje się na warszawskich Powązkach.Uczniowie naszej szkoły składają kwiaty na grobie Jana Nowaka-Jeziorańskiego.


 
   Dla rodzica

Projekty

.