Menu
Polityka prywatności
MonitoringCertyfikaty

 

  Pedagog
Godziny pracy pedagogów szkolnych

Budynek przy ul. Powszechnej
mgr Katarzyna Skonieczna
 

poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 13.00
czwartek 11.00 – 16.00
piątek 8.00 – 11.00


Budynek przy ul. Strzeleckiej
mgr Joanna Zejmowicz
 

poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 12.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 13.00
piątek 8.00 – 12.00Pomoc psychologiczna


Instrukcja zgłaszania uczniów do poradni psychologiczno - pedagogicznej i obiegu opinii z poradni lub od innych lekarzy specjalistów
 • Nauczyciel, wychowawca, psycholog szkolny lub dyrektor szkoły rozmawia z rodzicem o potrzebie przeprowadzenia badań psychologicznych.
  Pisemne poświadczenie przeprowadzonej rozmowy z rodzicem zostawia w swojej dokumentacji.
  Rodzic może sam zgłosić się do wybranej poradni z potrzebą badania lub konsultacji sytuacji problemowej dziecka bez powiadamiania szkoły.

 • Wychowawca, nauczyciel, pedagog szkolny wypisuje opinię o uczniu (skierowanie, karta zgłoszeniowa), która jest przekazywana do poradni. Rodzic dostarcza ją osobiście lub za jego zgodą czynią to pracownicy szkoły.

 • Wypisanie karty zgłoszenia (skierowania) nie jest obowiązkowe, jeśli rodzice z własnej inicjatywy chcą przebadać dziecko lub skonsultować jakąś sprawę.

 • Rodzice osobiście wyznaczają termin badań swojego dziecka, telefonując do poradni, a po zakończonych badaniach (przeważnie są to dwie wizyty z dzieckiem w poradni) samodzielnie odbierają opinię psychologiczną lub orzeczenie.
  Przedstawiciele szkoły nie mogą odebrać wyników badań z poradni.

 • Rodzic, dostarcza opinię, orzeczenie lub zalecenia lekarzy specjalistów i jednocześnie wyraża zgodę na ujawnianie wyników przeprowadzonych badań psychologicznych i zaleceń.
  Rodzic składa podpis wraz z datą dostarczenia opinii, orzeczenia, zaleceń w pokoju pedagoga szkolnego.

 • Pedagog szkolny przekazuje wychowawcy kopię dokumentu celem zapoznania się z jego treścią.

 • Wychowawca wprowadza stosowny zapis w dzienniku klasowym.

 • Wychowawca ma obowiązek dopilnować, by pozostali uczący ucznia nauczyciele zapoznali się z zaleceniami i opatrzyli ten fakt swoim podpisem pod tekstem opinii. Opinia z podpisami nauczycieli jest dołączona do arkusza ocen ucznia.

 • Opinie, orzeczenia, zalecenia są do wglądu w dokumentacji pedagoga szkolnego lub u wychowawcy klasy.

Tytuły książek biblioteczki profilaktycznej będącej w dyspozycji pedagogów szkolnych do wypożyczenia przez rodziców i nauczycieli wychowawców
 1. Jak mówić , żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać , żeby dzieci do nas mówiły – A. Faber, E. Mazlish;
 2. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły – A. Faber, E. Mazlish;
 3. Niechęć do szkoły – Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje – D. Heyne, S. Rollings;
 4. Dziecko z ADHD w klasie – S. Strichart, Ch. T. Mangrum;
 5. Komunikacja w szkole – scenariusze … - E. Grzesiak, R. Janicka – Szyszko, M. Steblecka;
 6. Wychowanie bez porażek – T. Gordon;
 7. Wychowanie bez porażek w praktyce – T. Gordon;
 8. Twoje dziecko jest inteligentne. Jak poznać i rozwijać jego umysł – Dawna Markowa, Anne Powell;
 9. Gdy dziecko nie może się skupić – J. Thomas, G. Azzopardi
 10. Diagnoza psychologiczna – K.Stemplewska-Żakowicz
 11. Diagnostyka edukacyjna -B. Niemierko
 12. Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat – F. Ilg, L. Ames, S. Baker
 13. Psychiatria dzieci i młodzieży – red. I. Namysłowska
 14. Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci z ADHD – P. Pawlak
 15. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji – P. Kendall
 16. Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? - R. MacKenzie


Apel Korczaka

Apel Twojego dziecka
napisany przez Janusza Korczaka

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jeszcze jest to możliwe.
Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą, żeby udowodnić, że jestem duży.
Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. Czasami mówię to, by przyciągnąć Twoją uwagę.
Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i zrobię się głuchy.
Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie zawiedziony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i tracę całą swoją wiarę w Ciebie.
Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie, stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej Ci się nie śniło.
Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymywać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby się udało.
Nie bój się miłości. Nigdy.

 
   Dla rodzica

Projekty

.