MODEL ABSOLWENTA
Szkoły Podstawowej Nr 162
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
w Łodzi„(...) źródłem szczęścia nie są korzyści osobiste, ale świadomość tego, co się zrobiło dla innych”
Jan Nowak-Jeziorański
Model absolwenta szkoły
Uczeń – to człowiek dobry, mądry, tolerancyjny, dbający o własne ciało i umysł, szanujący tradycje, przyjazny dla środowiska.
Uczeń - absolwent:
jako człowiek dobry odróżni dobro od zła, będzie umiał dokonywać w życiu świadomych wyborów, odrzuci agresję i przemoc, będzie empatyczny;

jako człowiek mądry odnajdzie cel i sens swego istnienia, samodzielnie wykreuje swoją pozytywną przyszłość, poradzi sobie w różnych życiowych sytuacjach, sprosta wyzwaniom losu;

jako człowiek tolerancyjny będzie szanował każdego człowieka bez względu na rasę i narodowość, religię i przekonania, skutecznie porozumie się z otoczeniem, z osobami w różnym wieku oraz z niepełnosprawnymi;

jako człowiek dbający o własne ciało i umysł będzie asertywny, uszanuje zdrowie i życie własne i cudze, odrzuci uzależnienia i nałogi, będzie umiał racjonalnie wykorzystać swój wolny czas i zadbać o swój właściwy rozwój fizyczny i psychiczny;

jako człowiek szanujący tradycję będzie potrafił cenić historię, kulturę i tradycje swojego narodu; pojęcia ojczyzny, honoru, godności będą dla niego niekwestionowanymi wartościami;

jako człowiek przyjazny dla środowiska będzie żył w zgodzie z naturą i miał świadomość wpływu człowieka na środowisko naturalne, będzie cenił przyrodę jako dobro niepowtarzalne.