Menu
Polityka prywatności
MonitoringCertyfikaty

 

  PROM WIR (Warsztaty Integracji Rówieśniczej)


PROM WIR

to projekt zainicjowany w 2016 roku realizowany przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
Głównym celem programu WIR (Warsztaty Integracji Rówieśniczej) jest profilaktyka uniwersalna obejmująca obszar uzależnień chemicznych, behawioralnych oraz przemocy (w tym cyberprzemocy). W założeniach programu korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń w realizacji pionierskich programów profilaktyki angażującej liderów młodzieżowych (Śnieżna Kula, MOPR).
W projekcie na rok 2019 uwzględniamy udział 8-osobowej grupy liderów młodzieżowych (od VI klasy) oraz jednego dorosłego koordynatora. Dwudniowe seminarium wyjazdowe będzie obejmowało udział w zajęciach wykładowych, warsztatowych, treningowych oraz wspólnych formach spędzania czasu (dyskoteka). W czasie seminarium zapewniamy oczywiście zaplecze socjalne (posiłki, nocleg, dojazd, ubezpieczenie grupy oraz opiekę lekarza psychiatry). Miejscem zakwaterowania będzie OKS Zacisze w Spale.
Młodzież oraz opiekunowie dorośli będą wprowadzeni w zagadnienia związane z ideą oraz realizacją programu. Po powrocie, zadaniem zespołów będzie realizacja na terenie swojej szkoły projektu profilaktycznego (forma opracowana podczas seminarium wyjazdowego). Na ten cel z puli przyznanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi zabezpieczona zostanie kwota 300,00 zł. Po realizacjach planujemy również spotkanie, podczas którego reprezentacje szkół będą mogły podzielić się efektami swojej pracy oraz nawiązać współpracę międzyszkolną.
Predyspozycje liderskie mają stanowić podstawę replikacji programu w środowisku szkolnym, stąd ważny jest dobór osób uczestniczących do grupy. Liderzy młodzieżowi prezentują zdrowy styl życia, mają też predyspozycje do pracy na rzecz swoich rówieśników - potrafią nawiązywać kontakty, radzą sobie z występami na forum.
Liczymy na to, że projekt zaprezentowany na terenie szkoły nie będzie zdarzeniem incydentalnym, spotka się z pozytywnym odzewem ze strony uczniów i kadry pedagogicznej oraz rozbudzi w uczniach gotowość do rozwijania swojego potencjału w pracy społecznej na rzecz zdrowego stylu życia.

Strona główna

 
   Dla rodzica

Projekty

.